Ülevaade

MTÜ Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit (ELLL) asutati 2005. aasta oktoobris ja selle üks esimesi eesmärke oli uue ravimi Gliveci (toimeaine imatiniib) lisamine Haigekassa hüvitatavate ravimite nimekirja. Kampaania “Elu eest” raames koguti toetusallkirju kaubanduskeskustes ja spordiüritustel ning sõsarorganisatsioonid teistest Euroopa riikidest saatsid valitsusele kirjeldusi oma riikide kogemustest antud ravimiga. 2006. aasta juunis saavutati Gliveciga seotud eesmärk, aasta hiljem hakkas ühing esindama ka lümfoomihaigeid patsiente.

2009. aastal viidi koos eesti Hematoloogide Seltsi ja Eesti Perearstide Seltsiga läbi üle-eestiline teavituskampaania “Väsimus murrab”. Kampaaniaga juhiti tähelepanu verehaiguste ühe sagedaseimale sümptomile väsimusele ning rõhutati varajase diagnoosimise tähtsust. 

2019. aasta septembris, rahvusvahelise verevähikuu raames korraldati mitmeid sündmusi nii Tallinnas kui Tartus, et tõsta inimeste teadlikkust verevähist.

ELLL tegeleb jätkuvalt kasvajaliste verehaiguste alase teavitustööga ning patsientide õiguste eest seismisega. Nüüdseks on liidu fookus laienenud ning katab lisaks leukeemiale, lümfoomile ja müeloomile ka müeloproliferatiivsed haigused (teatud tüüpi verekasvajad). Oma töös lähtume oma põhikirjast ja Eesti vabaühenduste eetikakoodeksist.

Liikmed

Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liidu liikmeteks on leukeemia-, lümfoomi-, müeloomi ja müeloproliferatiivsed haiged, nende pereliikmed, sõbrad ja tervishoiutöötajad. Liikmestaatus annab Sulle juurdepääsu Ühingu poolt pakutavatele teenustele ja häid sõpru, kellega rõõmu-muret jagada. Liikmemaksu ei ole. Liikmeks saab astuda siin

Juhtimine

Liitu juhib juhatus, kelle valivad liikmed üldkoosolekul. Praegu on juhatuse liikmed Karin Kullama -Themas (juhatuses alates 2006. aastast), Ave Vaidla (Põhja-Eesti Regionaalhaigla hematoloogiakeskuse õde-nõustaja, juhatuses alates 2015. aastast) ja Kairi Jets (juhatuses alates 2021. aastast).

Rahvusvaheline tegevus

2005. aasta novembrist Euroopa vähipatsientide liidu (European Cancer Patient Coalition) täisliige ja 2006. aasta märtsist Rahvusvahelise patsientideühenduste alliansi (International Alliance of Patients’ Organizations) täisliige.

Lisaks on meil head suhted paljude teiste leukeemiapatsientide ühendustega kogu Euroopas ja mujal maailmas.

Lisainfo