Kroonilise vähivormi puhul on tegemist aeglaselt kulgeva vähiga, millel võib kaugemale arenemiseks minna aastaid. Müeloidne tähendab, et see ebanormaalse vereraku tüüp, mida organism üle toodab, on valgeverelible nimega müeloidne rakk. Seega on krooniline müeloidne leukeemia aeglaselt arenev vähk. KML saab tavaliselt alguse seljakeelikust.

KML-il on kolm faasi: krooniline faas, kiirenev ehk aktseleratsiooni faas ja ägenenud faas ehk blastne kriis. Ühest faasist teise liikudes vähk areneb edasi ja sümptomid tugevnevad.

Haigestumus kroonilisse müeloidsesse leukeemiasse on 1,5 juhtu 100 000 inimese kohta aastas. Kõige enam uusi haigestumisi on vanusegrupis 60-80 eluaastat, mehed haigestuvad tihedamini kui naised.