Küsimustik patsientide hoiakutest komplementaarsesse ja alternatiivmeditsiini

Kutsume Teid osalema Tartu Ülikooli psühholoogiatudengite poolt läbi viidavas uuringus, mille abil soovime teada Teie hoiakutest komplementaarsesse ja alternatiivmeditsiini. Küsimustikule ning isiksusetestidele vastamine võtab aega maksimaalselt 40 minutit. Küsitlus on eesti keeles ja vastamine on anonüümne. Kõik uuringu käigus kogutud andmed on konfidentsiaalsed ning neid kasutatakse vaid Tartu Ülikooli uurimustöös.

Link küsimustikule ning uurimustöö põhjalikumale kirjeldusele asub siin:
https://kaemus.psych.ut.ee/Tests/startTest/480/747/&surveyTestId=1471&hash&h=wAQGftz3P
Lingi korralikuks avanemiseks võib vajalik olla eelnev kasutaja loomine pealehelt https://kaemus.psych.ut.ee/