Liidust

ÜLEVAADE

MTÜ Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit asutati 2005. aasta oktoobris.

Liikmed

Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liidu liikmeteks on  leukeemia- ja lümfoomihaiged, nende pereliikmed, sõbrad ja tervishoiutöötajad.

Liikmestaatus annab Sulle juurdepääsu Ühingu poolt pakutavatele teenustele ja häid sõpru, kellega rõõmu-muret jagada.

Liikmemaksu ei ole.

Juhtimine

Liitu juhib juhatus, kelle valivad liikmed üldkoosolekul.

Rahvusvaheline tegevus

2005. aasta novembrist Euroopa vähipatsientide liidu (European Cancer Patient Coalition) täisliige

2006. aasta märtsist Rahvusvahelise patsientideühenduste alliansi (International Alliance of Patients’ Organizations) täisliige.

Lisaks on meil head suhted paljude teiste leukeemiapatsientide ühendustega kogu Euroopas.

MISSIOON

Meie liidu missiooniks on ühendada ja pakkuda tuge kõigile, keda leukeemia ja lümfoom puudutab – patsiente, nende lähedasi, tervishoiutöötajaid ja kõiki kaasamõtlejaid.

Pole tähtis, kas vajad tuge lihtsalt info osas või otsid pigem psühholoogilist tuge saatusekaaslastelt. Korraldame iga-aastaseid seminare, kuhu on oodatud kõik liidu liikmed ning kuhu oleme loengut pidama kutsutud erinevate valdkondade spetsialistid. Anname välja ka patsientidele suunatud infomaterjale.

Lisaks peame oma missooniks seista haigete õiguste eest, kaitsta patsientide huvisid avalikkuse ees ja aidata kaasa praeguste ja tulevaste patsientidele vajalike tervishoiuteenuste ja medikamentide kättesaadavuse paranemisele.

 

PÕHIKIRI